Каталог

Старобългарска литература 47

Старобългарска литература 47
ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР "БОЯН ПЕНЕВ"
ISBN: 0204868Х
меки корици, 462 стр.
Цена: 16,00 лв
Поръчай

Старобългарска литература 48

Старобългарска литература 48
Доклади от Международната конференция „Светци и свети места на Балканите“
ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР "БОЯН ПЕНЕВ"
ISBN: 0204868Х
меки корици, 462 стр.
Цена: 15,00 лв
Поръчай

Старобългарска литература 49-50

Старобългарска литература 49-50Старобългарска литература 51

Старобългарска литература 51

Славянска филология. Том 23

Славянска филология. Том 23
Доклади и статии за ХІІІ международен конгрес на славистите
Редакционен комитет: Тодор Бояджиев, Светлина Николова, Иван Павлов, Юлия Балтова, Рая Кунчева, Васил Балевски
София, 2003, 250 с.
ISBN 954-8712-26-1 (Институт за литература при БАН)
ISBN 954-9787-07-9 (Кирило-Методиевски научен център при БАН)
Цена: 4,00 лв
Поръчай

Славянска филология. Tом 24

Славянска филология. Том 24
Доклади и статии за XIV международен конгрес на славистите
Редакционен съвет: Тодор Бояджиев, Светлина Николова, Панайот Карагьозов, Рая Кунчева, Васил Балевски
София, 2008, 373 с.
ISBN 978-954-8712-46-0 (Институт за литература - БАН)
ISBN 978-954-9787-15-3 (KМНЦ)
ISBN 978-954-322-298-8 (Академично издателство "Проф. Марин Дринов")
Цена: 6,00 лв
Поръчай

Литературна мисъл 1/2008

Литературна мисъл 1/2008
Издание на Института за литература при Българската академия на науките
меки корици, 198 стр.
Формат: 16/70/100
ISSN 0324-0495
Резюмета на броя
Цена: 4,00 лв
Поръчай

Литературна мисъл 2/2008

Литературна мисъл 2/2008
Издание на Института за литература при Българската академия на науките
Формат: 16/70/100
ISSN 0324-0495
меки корици, 216 стр.
Резюмета на броя
Цена: 4,00 лв
Поръчай

Литературна мисъл 1/2009

Литературна мисъл 1/2009
Издание на Института за литература при Българската академия на науките
меки корици, 208 стр.
Формат: 16/70/100
ISSN 0324-0495
Резюмета на броя
Цена: 4,00 лв
Поръчай

Литературна мисъл 2/2009

Литературна мисъл 2/2009
Издание на Института за литература при Българската академия на науките
меки корици, 176 стр.
Формат: 16/70/100
ISSN 0324-0495
Резюмета на броя
Цена: 4,00 лв
Поръчай